24 år av frihet och Taasiseseisvumispäev

Idag firar mina estniska landsmän Taasiseseisvumispäev eller Dagen för återupprättandet av självständigheten, som den så prekärt skulle heta om man översatte den till svenska. För mig är taasiseseisvumispäev viktig på många sätt. Främst för att den visar på kraften hos enighet och demokrati. Och att man kan förändra världen, utan att behöva tillgripa våld.

Men först en kort historielektion: Estland blev, tillsammans med de andra baltiska länderna, absorberat av Sovjetunionen i samband med andra världskriget. Genom den så kallade Molotov-Ribbentroppakten delade Nazityskland och Sovjet upp Europa mellan sig och de baltiska länderna kom att tillhöra NSVL (Nõukogude Sotsialistlike Vabariikige Liit på estniska). Estland försökte under många år finna ett sätt att ta sig ur unionen, men man var ett litet land ockuperat av en jätte med till synes oändliga resurser. Under slutet av 1980-talet förändrade det politiska läget i unionen tack vare införandet av glasnost (öppenhet) och perestrojka (reformer) som skulle ge Sojvetrepublikerna viss frihet. 1988 fann esterna sin röst och den sjungande revolutionen startade. Människor samlades i mängder för att sjunga estniska traditionella sånger och på fredlig väg visa sin önskan om frihet och demokrati. Under åren som gick genomfördes mängder av sångsammankomster, försök till politiska aktioner och annat. Den 20 augusti 1991, kl 23:03 undertecknade Estlands högsta sovjet och landets parlament en resolution som ogiltigförklarade Molovot-Ribbentroppakten och därmed återupprättade Estland som nation. Två dagar senare lämnade även Lettland officiellt Sovjetunionen, tätt följt av Litauen. Även Rysslands dåvarande president Jeltsin förklarade landets officiella utträde ur unionen, vilket blev det inofficiella slutet på Sovjetunionens 69 år långa välde av diktatur och förtryck.

Tack, alla ni modiga människor som kämpade för en bättre värld, för demokratiska rättigheter och för friheten att själva få bestämma. Tack alla ni som deltog i den sjungande revolutionen, den baltiska kedjan, augustikuppen och på andra sätt bidrog till friheten och freden i de forna Sovjetrepublikerna. Gläds över de vinster ni vunnit och låt oss samlade möta de utmaningar som ockupationen av Krim, Rysslands radikalisering och IS-frammarsch i arabvärlden innebär.

Kampen för demokrati och frihet är evighetslång, men så länge vi är enade kan vi övervinna vilka hinder som helst. Utan våld. Demokrati är en av få fredliga vägar till frihet. Glöm aldrig det!

Permalänk till denna artikel: http://www.tantcarin.se/2015/08/20/24-ar-av-frihet-och-taasiseseisvumispaev/

Kommentera

Your email address will not be published.